Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2015

TỰ SỰ

"Nếu tất cả đường đời đều trơn láng", thì "chắc gì ta đã nhận được ra ta?" TỰ SỰ Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh… Dù người phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó Tại sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy nầm Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Chắc gì ta đã nhận được ra ta? Ai trong đời đều có thể tiến xa Nếu có khả năng tự mình đứng dậy. Hạnh phúc, cũng như cuộc đời này vậy Không chỉ để dành cho một riêng ai… - - Lưu Quang Vũ - -