TỰ SỰ

"Nếu tất cả đường đời đều trơn láng", thì "chắc gì ta đã nhận được ra ta?"

TỰ SỰ
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh…
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành,
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Tại sao ta không tròn tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy nầm
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng,
Chắc gì ta đã nhận được ra ta?
Ai trong đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Hạnh phúc, cũng như cuộc đời này vậy
Không chỉ để dành cho một riêng ai…
- - Lưu Quang Vũ - -

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CVE-2019-12839: Lỗ hổng thực thi mã lệnh tùy ý trên OrangeHRM CMS

[Steganography] Kỹ thuật che dấu thông tin - Phần 2

PHP Race Condition Vulnerability Example