Giáo dục tiểu học


Hôm nay tôi đọc được một bài viết hay từ giáo sư John Vu, xin được trích một đoạn kết mà tôi đồng quan điểm

Trường tiểu học phải là chỗ chúng ta dạy con trẻ về trung thực, về đạo làm con với bố mẹ, về trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với đất nước của chúng ta. Trường tiểu học phải là nơi con trẻ học nói sự thực, lòng kính trọng, tính trung thực, và kỷ luật tự giác. Trường tiểu học phải là nơi con trẻ học về văn hoá, về di sản tinh thần của chúng. Con trẻ phải được giáo dục về về lịch sử, về tổ tiên, về những anh hùng của thế hệ quá khứ để chúng biết rõ công trình của tiền nhân đã xây dựng đất nước quê hương, đã tốn bao xương máu để bảo về bờ cõi cho đến ngày nay.
Có nhiều điều con trẻ phải học để cho chúng có thể xây dựng nền tảng vững chắc và thành người có trách nhiệm. Chỉ với tính cách đạo đức vững vàng, con trẻ biết phân biệt điều phải với điều trái. Chỉ với tính cách đạo đức vững vàng, thí dù sau này chúng có giữ địa vị nào đó, chúng vẫn có khả năng duy trì sự thanh liêm, chính trực của chúng. Chỉ với tính cách đạo đức vững vàng, ngay cả khi chúng đối diện với khó khăn, chúng sẽ biết dũng cảm, phấn đấu và không bỏ cuộc. Chỉ với tính cách đạo đức vững vàng chúng sẽ không bị cám dỗ bởi những lời ích cá nhân và đánh mất tự trọng và lòng thanh liêm chính trực của chúng.
Là giáo sư dạy công nghệ, tôi chưa bao giờ lo rằng có quá trễ để trẻ con học công nghệ hay lập trình. Công nghệ sẽ thay đổi, lập trình sẽ thay đổi, khoa học sẽ thay đổi. Tuy nhiên tôi lo rằng bằng việc vội vàng dạy con trẻ công nghệ quá sớm, quá nhanh, hay vội vàng đi theo xu hướng nào đó nhưng quên cho chúng giáo dục về cách làm người, cách ăn ở cho phải đạo, và cách phát triển nhân cách để làm một người con hiếu, người học trò ngoan, và công dân tốt thì chúng ta đang làm mất đi cơ hội phát triển những người công dân có trách nhiệm cho đất nước chúng ta.

Một câu quote khác để  lại ấn tượng rất lớn với tôi

"Education is something that is done to you. Learning is something you do for yourself." - Joi Ito

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CVE-2019-12839: Lỗ hổng thực thi mã lệnh tùy ý trên OrangeHRM CMS

[Steganography] Kỹ thuật che dấu thông tin - Phần 2

PHP Race Condition Vulnerability Example