Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018

Plugin xử lý chuỗi cho Sublime Text

Hình ảnh
Khi làm việc với dữ liệu văn bản hoặc mã nguồn, Sublime Text là công cụ yêu thích nhất của tôi. Do đặc thù công việc thường gặp các dạng Encoding như Base64/Hexa/URL, thông thường phải sao chép qua Terminal để xử lý nhanh bằng Python, tốn khá nhiều thao tác, nên tôi có tìm hiểu để viết Plugin xử lý trực tiếp các dạng Encoding này trực tiếp trên SublimeText. Bạn đọc có thể sử dụng nếu thấy phù hợp. Plugin này rất đơn giản, sau khi chọn đoạn Text cần xử lý, right-click ta sẽ có một danh sách các chức năng: - Base64 Encode/Decode - Hex Encode/Decode - URL Encode/Decode - MD5/SHA1 Về mã nguồn và cách cài đặt bạn đọc có thể tham khảo trên Github của tôi:  https://github.com/doantranhoang/sublime-secutils Do chỉ phục vụ cho nhu cầu công việc nên Plugin chỉ dừng ở mức độ sử dụng được, có thể sẽ xảy ra một số Exception. Ở một bài viết khác tôi có trình bày chi tiết hơn cách viết Plugin này tại đây , nếu ai quan có thể tham khảo để biết cách hoạt động của một SublimeText Plugin,